Gemeente Groei Groepen

In de Gemeente Groei Groepen (GGG) gaat om het groeien in:

  • geloof
  • gemeenschap
  • gastvrijheid

Het geloofsgesprek wordt met een open Bijbel gestimuleerd. 

Ook al hebt u nog nooit een kerk van binnen gezien, maar hebt belangstelling voor dit soort geloofsgesprekken, dan bent u van harte welkom.

Waarom Gemeente Groei Groepen
Op zondag komt de gemeente in haar grote verband samen. Samen zingen, bidden en luisteren naar uitleg van de Bijbel. Het is goed om regelmatig in kleinere verbanden (8-15 mensen) samen te komen. Het schept een onderlinge vertrouwensband.

Laagdrempelig
De GGG is één van de vele “kringen” voor De Fontein om de onderlinge verbondenheid als gemeente te stimuleren. Het is niet de plek om diepgaande theologische discussies te voeren. Daarvoor zijn andere groepen.

Vanwege deze laagdrempeligheid kunnen mensen, met interesse voor het christelijke geloof hieraan deelnemen.

Delen
Als het aantal deelnemers van een GGG toeneemt, wordt de groep gedeeld in tweeën. Door te delen groeit het aantal kringen.

Overzicht van de aanwezige GGG’s.
1. GGG-kring Bolsenbroek
Materiaal: Adembenemend van dr. Reitsma: de gelijkenissen
Karakter: samen zoekend te geloven in deze tijd, praktisch, met elkaar meelevend.
Welke avond? Woensdagavond 1x per 14 dagen

2. Ochtend GGG Bouwmeester
Materiaal: Eigen materiaal
Karakter: gezellig, open sfeer
Welke ochtend? Woensdagochtend of maandagochtend, één keer in de 14 dagen

3. GGG-kring van den Brink
Materiaal: Petrus beter begrijpen (over het volgen van Jezus) door N. de Jong en N. van Donselaar.
Karakter: geloofsopbouwend, open naar elkaar, gezelligheid, bestuderen van de Bijbel. Voorbereiding bevordert het gesprek.
Welke avond? Woensdagavond (1 x per drie weken)

4. GGG-kring Buijtenhuis
Materiaal: de Hoop die in ons leeft (EW)
Karakter: Luisteren naar Gods woord, elkaars lief en leed delen, elkaar opbouwen in het geloof.
Welke avond? Maandagavond, 1 x per 2 weken

5. GGG-kring de Haan
Materiaal: Het bijbelboek Genesis wordt gelezen
Karakter: Bijbelstudie. Iedereen welkom
Welke avond? Dinsdagavond 1x per 14 dagen

6. GGG-kring Hogeveen
Materiaal: De Bergrede (van Henk Binnendijk)
Karakter: persoonlijk, diepgaande gesprekken, praktisch, geloofsopbouwend.
Welke avond? Donderdagavond (1x per 2 weken)

7. GGG-Kring Schipper
Materiaal: De uitdaging van een christelijke levensstijl. Nicky Gumble
Karakter: Laagdrempelig, aansluitend bij de dagelijkse praktijk.
Welke avond? Woensdagavond. Ca. één keer per drie weken

8. GGG-kring Smits
Materiaal: de eerste brief van Petrus (ds M. van Leeuwen)
Karakter: laagdrempelig, geloofsopbouwend, gezellig.
Welke avond? Maandagavond (1x per drie weken).

9. Kring Vlijm
Materiaal:
Het meesterwerk van God door Henk Binnendijk (over het bijbelboek Openbaringen).
Karakter: versterking van de onderlinge band en verdieping van ons geloof.
Welke avond? donderdagavond, één keer per maand.

Meer weten?
Informatie
ggg@defontein-nijkerk.nl

Loading

ACTIVITEITEN

20 september Beth Moore-studie
23 september Basiscatechisatie
1 oktober Noadja
7 oktober Basiscatechisatie
10 oktober Seniorenmiddag

EXTERNE EVENEMENTEN

LOCATIE & ROUTE

Wilt u een dienst bezoeken?

Onze kerk kunt u vinden op het volgende adres:
Dominee Kuypersstraat 2, Nijkerk

Klik hier voor de routebeschrijving

ANBI

ANBI-status