Gebed

Gebed
Elke relatie waarin niet gepraat wordt, loopt op niets uit; tussen man en vrouw gaat het dan mis, tussen ouders en kinderen loopt het fout.

Met elkaar communiceren is van levensbelang. Zo geldt dat ook voor onze relatie met God. Het gebed is de motor van het geestelijk leven, waarin je relatie met Jezus wordt versterkt.
Alle grote mannen en vrouwen in de Bijbel, waren mensen van gebed. Het gesprek met God was voor hen belangrijk.

Waarom bidden
In de Bijbel komt het werkwoord bidden meer dan 200 keer voor. Dat betekent dat het gebed een essentieel onderdeel van het geloofsleven is.

Bidden is de motor van ons geestelijk leven.  

 • We zijn allemaal druk met van alles en nog wat. Vaak zo druk dat het gebed erbij in schiet, terwijl juist de tijd om te bidden de best bestede tijd van de dag is! Laat je niet verleiden tot een leven zonder gebed.
  Een leven zonder gebed wordt al gauw een krachteloos, teleurstellend leven.
  Je persoonlijke relatie met Jezus wordt inniger door twee onlosmakelijke dingen: de Bijbel lezen en bidden. Het brengt je dichter bij Jezus Christus.
  Ik bid dat het geloof dat u met ons deelt u een dieper inzicht geeft in al het goede dat ons nader tot Christus brengt
  (Filemon 1:6).
 • God verbindt beloften aan het gebed:
  U krijgt niets omdat u niet bidt  (Jakobus 4:12)
  Wie geloof heeft, krijgt alles waar hij in het gebed om vraagt. ( Mattheüs 21:22)

Betekenen deze teksten dat je alles krijgt wat je bidt? Nee, niet altijd. Het is niet zomaar allemaal makkelijk te regelen; wij vragen en God geeft ons het gewenste antwoord. God kan andere plannen hebben met ons leven, plannen die wij vaak achteraf zien of begrijpen.
God kan ook andere antwoorden geven dan wij willen. Maar hoe dan ook, als we Hem ergens om gebeden hebben, Hem er dus bij hebben betrokken, mogen we erop vertrouwen dat Hij erbij is.

Hij neemt lang niet altijd zomaar patsboem onze moeilijkheden weg. Soms wil Hij ons juist door die problemen iets leren. Hij geneest niet iedereen, maar is bij ons in onze zorgen. Dan wordt het ondraaglijke draagbaar en krijgen we vrede met de weg, die Hij met ons gaat.

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren
(Filippenzen 4:6-7)
 
Het Onze Vader
In Mattëus 6 spreekt Jezus zelf een gebed uit.
Het is het meest zuivere en volmaakte gebed welke over heel de wereld bekend is.
Hij zegt ter inleiding:  jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het Hem vragen.

Bid daarom als volgt:

Onze Vader, die in de hemelen zijt,
uw Naam worde geheiligd;
uw koninkrijk kome;
uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen

Gebed voor mijn kinderen
God, ik bid u voor mijn kinderen.
Soms maak ik me zorgen over hen.
Geef hen wijsheid en inzicht.
De kracht om vol te houden als het leven tegenzit, een begaanbare weg.
Vrede en licht.
Ik vertrouw mijn kinderen aan U toe.
Amen.

Moge het bovenstaande uw gebeden inspiratie geven om dagelijks de Naam van de Heer aan te roepen

Klik hier voor meer voorbeelden van gebeden

Loading

ACTIVITEITEN

20 september Beth Moore-studie
23 september Basiscatechisatie
1 oktober Noadja
7 oktober Basiscatechisatie
10 oktober Seniorenmiddag

EXTERNE EVENEMENTEN

LOCATIE & ROUTE

Wilt u een dienst bezoeken?

Onze kerk kunt u vinden op het volgende adres:
Dominee Kuypersstraat 2, Nijkerk

Klik hier voor de routebeschrijving

ANBI

ANBI-status