Dopen

Dopen: teken van Gods liefde
De geboorte van een kind is een indrukwekkende en ingrijpende gebeurtenis.
Dopen is geloven dat God een mensenleven draagt niet alleen als het opbloeit, maar ook bij verdriet en in gevaar.

Water
Dopen gebeurt met water, een teken van reiniging. Het is een teken van Gods liefde en trouw nog voordat jij kunt spreken, heeft God zijn liefde al toegezegd.

Water is nodig om te groeien. Water is nodig om vuil af te wassen. Zo is deze doophandeling ook een symbool voor afwassing van de zonden.

De christelijke doop is een teken dat mensen bij Jezus Christus horen. Het is een teken van een nieuw begin. God geeft aan dat je bij Hem mag horen. Hij neemt je op in Zijn Verbond.

Wie gedoopt is hoort van nu af bij al die mensen die samen de kerk vormen.

Doopdienst
Voordat de plechtigheid begint worden een aantal vragen aan de ouders gesteld.

  1. Belijdt u, hoewel onze kinderen vanaf hun oorsprong zondig zijn en daarom aan Gods toorn zijn onderworpen, dat zij in Christus geheiligd zijn daarom als leden van zijn Gemeente behoren gedoopt te worden?
  2. Belijdt u dat de leer die ons in het Oude en Nieuwe Testament geschonken is en in de artikelen van het christelijk geloof is samengevat en hier in de kerk geleerd wordt, die ware en volkomen leer voor ons eeuwig behoud is?
  3. Belooft u en neemt u voor uw verantwoording om dit kind/deze kinderen, waar van u vader en moeder (of getuigen) bent, bij het opgroeien naar uw vermogen Gods Woord over te dragen (of te laten overdragen) en voor dit kind/deze kinderen een voorbeeld te zijn van een christelijke levenswandel?

Doopvont
Voorin de kerk staat een doopvont, gevuld met water. De predikant besprenkelt het kind met water waarbij hij, na het noemen van de doopnamen, de volgende woorden uitspreekt:
Ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest.

Doopboek
Na de doop wordt zijn of haar naam in het doopboek van de kerk bijgeschreven. Nu is het kind opgenomen in de kerkelijke gemeenschap.

Volgende doopzitting en doopdienst
Ongeveer twee weken voor de doopdienst vindt met beide ouders een doopgesprek plaats.

Meenemen voor doopgesprek
 ● Trouwboekje
 ● Geboortekaartje
 ● Dooptekst (Dit is een Bijbeltekst die je graag aan je kindje wilt meegeven)

Informatie en opgave
scriba@defontein-nijkerk.nl

Loading

ACTIVITEITEN

20 september Beth Moore-studie
23 september Basiscatechisatie
1 oktober Noadja
7 oktober Basiscatechisatie
10 oktober Seniorenmiddag

EXTERNE EVENEMENTEN

LOCATIE & ROUTE

Wilt u een dienst bezoeken?

Onze kerk kunt u vinden op het volgende adres:
Dominee Kuypersstraat 2, Nijkerk

Klik hier voor de routebeschrijving

ANBI

ANBI-status