Diaconie

“Het zich dienstbaar opstellen, hulp bieden aan allen die dit nodig hebben.”
Eeuwenlang werden de taken van de diaconie gevormd door de zeven werken van barmhartigheid.

De zeven werken van barmhartigheid
1. Hongerigen spijzen
2. Dorstigen laven
3. Naakten kleden
4. Vreemdelingen herbergen
5. Zieken verzorgen
6. Gevangenen bezoeken
7. Doden begraven

Wat kan de diaconie in De Fontein voor u betekenen?
Hieronder noemen we een aantal gebieden waar onze diaconie, voor zover het mogelijk is, u probeert te helpen:

  • problemen op gebied van lichamelijke en/of geestelijk welzijn
  • verslavingsproblemen
  • geconfronteerd met onrecht
  • sociaal isolement of anderszins in de problemen gekomen
  • financiële nood vanwege bezuinigingen, werkloosheid, toenemende gezinskosten
  • maatschappelijke problemen

De zeven werken van barmhartigheid  (Caravaggio)
De zeven werken van barmhartigheid (Caravaggio)

Hoeveelheid hulp
De mate waarin hulp geboden wordt hangt af van uw persoonlijke situatie.

Geheimhouding
De diakenen hebben een geheimhoudingsplicht.

Contact / Informatie

NIJKERKS DIACONAAL BERAAD (NDB)
Kerken uit Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken werken samen met een aantal instanties zoals Gemeente Nijkerk, Sigma, Steunpunt Mantelzorg, WSN, UWV, etc.

DOEL: Hulp en ondersteuning aan degenen die het moeilijk hebben.

Informatie
www.nijkerksdiaconaalberaad.nl/

Loading

ACTIVITEITEN

20 september Beth Moore-studie
23 september Basiscatechisatie
1 oktober Noadja
7 oktober Basiscatechisatie
10 oktober Seniorenmiddag

EXTERNE EVENEMENTEN

LOCATIE & ROUTE

Wilt u een dienst bezoeken?

Onze kerk kunt u vinden op het volgende adres:
Dominee Kuypersstraat 2, Nijkerk

Klik hier voor de routebeschrijving

ANBI

ANBI-status