Belijdenis

Je geloof belijden, is hardop zeggen wat je gelooft.
Als volwassene belijd je dan met de kerk jouw geloof.

  • Het geloof in God de Vader, die mensen niet alleen laat.
  • Het geloof in Jezus Christus, Gods Zoon, die zegt “heb elkaar lief.
  • Het geloof in de Heilige Geest, die inspiratiebron van het leven is.

Je verklaart plechtig dat je dit geloof van de kerk, dat eeuwenlang is doorgegeven, erkent. Met een handoplegging bekrachtigt de dominee de belijdenis.

Belijdenis doen kan je zien als een vervolg van de doop. Wie als kind gedoopt is heeft dat niet bewust meegemaakt. De ouders van een baby laten hun kindje dopen en beloven daarbij het kind op te voeden in het geloof. Als het kind volwassen is, kan het zelf besluiten deze doop met een “ja” te bevestigen.

Voorbereiding op belijdenis
Aan het doen van belijdenis gaat vaak een tijd van voorbereiding vooraf. Dit gebeurt samen met de dominee en eventueel met anderen die belijdenis willen doen. In deze voorbereiding bespreek je met elkaar een aantal belangrijke thema’s van het geloof.

Meer informatie:
Belijdeniscatechese of e-mail dominee@defontein-nijkerk.nl

Loading

ACTIVITEITEN

EXTERNE EVENEMENTEN

LOCATIE & ROUTE

Wilt u een dienst bezoeken?

Onze kerk kunt u vinden op het volgende adres:
Dominee Kuypersstraat 2, Nijkerk

Klik hier voor de routebeschrijving

ANBI

ANBI-status